Vytlačiť

Meno: Miloš Kubalík
Rok: 2008
Číslo: DP 13/08
Názov práce: Návrh skladového hospodárstva v podniku Kinex- KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
57 s.; 11 obr.; 7 tab.; 2 grafy; 0 príloh; lit. 12
Anotácia: Diplomová práca obsahuje návrh skladového hospodárstva v podniku Kinex- KLF, a.s.. Analyzuje aktuálny stav v podniku a je zameraná na presťahovanie skladu guličiek, návrh potrebnej plochy pre nový sklad, potrebného počtu manipulačných zariadení v sklade a technológiu práce.
Kľúčové slová: skladové hospodárstvo, manipulačné zariadenia
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Ing. Michal Trnovec