Vytlačiť

Meno: Martin Starove
Rok: 2008
Číslo: DP 40/08
Názov práce: Návrh logistického centra podniku INVESTEX GROUP v Trnave
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
62 s.; 19 obr.; 5 tab.; 4 grafy; 1 príloha; lit. 7
Anotácia: V diplomovej práci je spracovaný návrh logistického centra pre podnik INVESTEX GROUP, s.r.o. Na základe poskytnutých požiadaviek a údajov firmy boli navrhnuté varianty pre výstavbu logistického centra. V závere sú jednotlivé varianty zhodnotené a určilo sa najlepšie riešenie.
Kľúčové slová: logistické centrum, terminál kombinovanej dopravy, sklad, manipulačné zariadenie
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Recenzent: Ing. Milan Kortiš