Vytlačiť

Meno: Marián Kandrik
Rok: 2008
Číslo: DP 46/08
Názov práce: Návrh rozvoja terminálu kombinovanej dopravy Žilina
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
58 s.; 16 obr.; 7 tab.; 3 grafy; 0 príloh; lit. 13
Anotácia: Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť možnosti modernizácie a rozvoja súčasného terminálu kombinovanej dopravy v Žiline, prípadne možnosti jeho transformácie na logistické centrum tak, aby spĺňal moderné európske štandardy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy, SKD Intrans
Vedúci práce: Ing. Ľubica Fraňová
Recenzent: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.