Vytlačiť

Meno: Zuzana Turzová
Rok: 2008
Číslo: DP 53/08
Názov práce: Modelovanie prepravného reťazca vo firme  ŠPED-TRANS Levice, a.s.
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
20 s.; 10 obr.; 6 tab.; 2 grafy; 21 príloh; lit. 5
Anotácia: Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať jednotlivé kalkulácie nákladov zistené vo zvolených druhoch dopravy – cestnej nákladnej doprave, železničnej doprave a kombinovanej (intermodálnej) doprave. Diplomovú prácu som realizovala pre spoločnosť ŠPED-TRANS Levice,a.s. a aplikovala na úseku Štětí/Hněvice – Slovenská republika – Malín na Ukrajine. Hlavná časť práce rieši výšku nákladov v jednotlivých dopravách.
Kľúčové slová: doprava – železničná doprava
Vedúci práce: Ing. Miroslav Horečný
Recenzent: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.