Kódový systém pre colnú klasifikáciu tovaru. Napr. TARIC, HARMONIZED SYSTEM atď.