Vytlačiť
Signálová metóda, určená pre časové série, pri ktorých sa dáva signál, ak súčet nerovností medzi realitou a predpoveďou klesne pod určité kontrolné limity.