Forma viac úrovňového zoznamu materiálu, ktorá obsahuje všetky časti a ich množstvá požadované pre danú štruktúru výrobku.
Na rozdiel od účelového zoznamu tento neobsahuje jednotlivé úrovne výroby a obsahuje každý komponent iba jeden raz s celkovým množstvom potrebným na jeho použitie.