Vytlačiť
Dokument, ktorý sa používa v cestnej doprave uvádzajúci zoznam nákladu dopravovaného cestným dopravným prostriedkom. Často je priložený ku kópiám cestného nákladného listu.