Súpis dokončených výrobkov buď na doplnenie zásob dokončených výrobkov, aby sa tak vytvorili zásoby alebo dokončili produkty, ktoré uspokojujú objednávky. Súpis produktov, určených na uspokojenie objednávok, je pripravený po prijatí objednávky zákazníka a je obmedzený dostupnosťou materiálu a kapacity. Uvádza zoznam činností, požadovaných na dokončenie produktu od úrovne, kedy je uložený na sklade (alebo v hlavnom pracovnom pláne) na úroveň dokončeného výrobku.