Vytlačiť
Prenosný prepravný doklad, vystavený uvedenej osobe, objednávke alebo doručiteľovi, podpísaný dopravcom a odovzdaný zasielateľovi po doručení tovaru.