Vytlačiť
Zoznam všetkých častí, submontáží a surových materiálov, ktoré tvoria určitú montáž, v ktorom je uvedené množstvo každej požadovanej časti.
Poznámka: Zoznam môže ale nemusí byť štruktúrovaný tak, aby ukázal úroveň montáže týkajúcu sa každej časti na zozname.