Druh plánovania súpisky materiálu, ktorý združuje všetky spoločné komponenty, potrebné pre danú skupinu produktov do jednej súpisky materiálu, ktorá je zostavená ako pseudo súpiska.
Poznámka: Táto súpiska materiálu môže byť chápaná ako špecifická verzia modulárnej súpisky materiálu.