Integrovaný procesný logistický reťazec vedúci od dodávateľov až ku konečnému zákazníkovi (konečným zákazníkom) a späť k recyklácii. Postupnosť krokov vedúca k uspokojeniu konečného zákazníka, sprostredkovaných informačnými technológiami, dopravou, skladmi atď.