Vytlačiť
Materiál ktorý stráca svoju identitu počas výrobného procesu.
Napríklad: rudný a zlievárenský alebo lisovaný granulát.