Kombinácia znakov, ktoré vyžaduje určité symbolické vyjadrenie vrátane znakov na začiatku a na konci, tichých zón, znakov pre údaje a kontrolných znakov, ktoré takto dohromady vytvárajú komplexne snímateľný celok.