1. (S dôrazom na výrobu) Vzťah označujúci výrobky, v ktorých je použitý určitý materiál alebo komponent.
2. (Všeobecne) Vzťah označujúci slabšie stránky výskytu určitej časti výrobku.