Účelovo definovaná množina prvkov a väzieb medzi nimi, ktoré určujú vlastnosti, správanie a funkcie systému ako celku (na jednom objekte je možné podľa rôznych kritérií definovať aj niekoľko systémov).