Systém v ktorom všetky miesta v sklade sú pomenované, alebo očíslované.