Vytlačiť
Systém vyúčtovania a úhrady pohľadávok medzi CASS leteckou dopravnou spoločnosťou, faktúrujúcimi stranami a zúčastnenými stranami na jednej strane a nimi určeným IATA sprostredkovateľom prepravy nákladu na druhej strane.