Účelne volený postup riešení, spočívajúci v usporiadaní zložitého objektu do podoby systému a v jeho modelovom zjednodušení. Výsledok vlastného riešenia (simulácia, experiment), ktoré prebieha na modelovej úrovni je (s dodržaním obmedzujúcich podmienok) prenesený späť na vlastný objekt.