Vytlačiť
Popis spôsobu, ako má systém realizovať jednotlivé kroky stratégie.