Formálne technické dokumenty pre interné použitie špecifikujúce typ výrobku a jeho výrobu, inštalovanie, servis a použitie (exkluzívne štandardizačné dokumenty).