Vytlačiť
Dopravné prostriedky, dopravné zariadenia, dopravné cesty a objekty vrátane vybavenia vytvárajúce predpoklady na dopravu.