Vytlačiť
Časť spoločnosti zaoberajúca sa rozvojovými a výrobnými činnosťami. Inými slovami: oblasť zahrňujúca všetky činnosti od nákupu materiálu a komponentov, až po výrobu, vrátane výroby samotnej.