Výber a práca s viac ako dvomi dodávateľmi na určitý výrobok.