Vytlačiť
Zoznam materiálu, ktorý obsahuje všetky komponenty priamo alebo nepriamo používané v montáži spolu s množstvom potrebným na každý komponent. Ak je komponent súčasťou montáže, potom všetky komponenty montáže budú uvedené vo viacúrovňovom zozname materiálu.