Spevnené otvory, prebiehajúce priečne cez základňu nákladného kontajneru, pripevnené spodnou stranou koľajničiek do predpísanej pozície, aby tak umožnili prístup hrotom vidlice zdvíhacieho zariadenia na zdvíhanie a prenášanie kontajnera.