Vytlačiť
Okolnosť, ktorá je mimo kontroly jednej zo strán, ktorá uzavrela zmluvu a ktorá môže, podľa zmluvných podmienok, sprostiť uvedenú stranu zodpovednosti za zlyhanie pri realizácii zmluvy.