Vytlačiť
Názov používaný na opísanie príslušného tovaru na všetkých nákladných listoch a primerane ho označujúci.