Priemyselný ťahač určený na prepravu po zemi, ktorý má prostriedok na pripojenie a je špeciálne upravený na ťahanie dopravného prostriedku po zemi.