Vytlačiť
Plynutie činnosti, získané odpočítaním trvania tejto činnosti od najskoršieho možného termínu začatia nasledujúcej činnosti a najskoršieho možného termínu tejto samotnej činnosti.