Nezabalený homogénny náklad voľne naliaty (nasypaný) v určitom priestore nádoby, napr. nafta a obilie.