Vytlačiť
Zásoby, ktoré sú uvoľnené na okamžité uspokojenie dopytu.