Analýza vzájomných vzťahov, ktoré sú rozhodujúce pre výrobný proces a distribučný proces vo výrobnom centre, v distribučnom centre, v odvetví priemyslu, v sektore, a/alebo v celej spoločnosti v súvislosti s prichádzajúcim a odchádzajúcim tovarom, ktorý je potrebný na spracovanie.