Vytlačiť
Postup kontroly kapacity, kedy sa porovnáva skutočný výstup z pracovného strediska s plánovaným výstupom, rozpracovaným pri plánovaní požiadaviek na kapacitu. Vstup sa tiež kontroluje, aby sme videli, či je v súlade s plánom, a teda neočakávame od pracovného strediska, aby vytváralo výstup, ak nie je možné realizovať pracovnú činnosť.