všeobecná komoditná sadzba (v leteckej preprave)/GCR/
Sadzba za dopravu nákladu, ktorá je iná než klasifikačná sadzba alebo špeciálna komoditná sadzba.