Vytlačiť
Proces vyžiadania si ponúk od potencionálnych dodávateľov, porovnanie a vyhodnotenie tých, ktoré prichádzajú do úvahy a výber najlepšieho dodávateľa na základe termínov dodávok a zodpovednosti za dodávky.