Vytlačiť
Orgán, ktorý riadi systém jednotného kódovania výrobkov v Severnej Amerike.