Vytlačiť
Poplatky, zaplatené v súvislosti s objednaním prepravy nákladu a vybavením transportu, napr. sprostredkovateľská odmena.