Zásoba vyhradená pre dodanie interným, alebo externým zákazníkom a / alebo pre použitie v konkrétnom výrobnom procese.
Poznámka: Vyhradenie sa robí len v určitom dôvode a v určitom časovom úseku.