Vytlačiť
Dovoz produktu alebo služby, ktorý je spojený so špeciálnou požiadavkou, napr. spojenou s výrobnou sériou alebo objednávkou služby alebo vedľajšou požiadavkou.