1. Vyloženie dopravného prostriedku, plavidla alebo lietadla.
2. Vylodenie nákladu.