Vytlačiť
Medzinárodná štandardizačná metóda komunikácie pre výmenu informácií medzi organizáciami vo forme čitateľnej počítačom. Metóda štruktúrovania správy je definovaná pod záštitou Ekonomickej komisie Organizácie Spojených Národov pre Európu.