Metóda zakódovania údajov pre rýchlu a presnú čitateľnosť. Čiarové kódy predstavujú sériu striedajúcich sa čiarových znakov a voľného priestoru , ktorým je výrobok, jeho etiketa alebo jeho obal označený alebo je na ňom tento kód vytlačený . Reprezentujú tak zakódované informácie, ktoré môžu byť prečítané pomocou elektronických snímačov. Uľahčujú aktuálne a presné vloženie údajov do počítačových systémov. Čiarové kódy reprezentujú písmená a / alebo číslice.