Vytlačiť
Naplánovaná výveska materiálu určeného na poskytnutie možností výberu. Na tejto výveske materiálu môže byť štandartný predmet vymeniteľný za iný.