Výpočet kapacity, ktorá je k dispozícii v rámci kapacitných zdrojov na určitý čas.