Vytlačiť
- Vytváranie a zvyšovanie ekonomickej prospešnosti tovaru prostredníctvom výrobných faktorov (pracovná sila, kapitál, podnikanie).
- Poskytovanie služieb.
- Pretváranie surovín a komponentov prostredníctvom technických prostriedkov na výrobok.