Proces týkajúci sa rozhodnutia či je výhodnejšie začať výrobok vyrábať, alebo nakupovať.
Poznámka: Najdôležitejšie faktory ktoré zohrávajú úlohu sú:
- monopol v know – how,
- dostupnosť výrobku na trhu,
- cena,
- kontinuita a/alebo možnosti verifikácie pre dizajnérov.
- podstatné alebo nepodstatné aktivity,
- efektívnosť.
Vyrob alebo kúp medzi iným taktiež zahŕňa zber vlastných údajov o výrobku, stanovenie zodpovednosti potencionálnych dodávateľov, porovnávanie vlastných údajov s údajmi dodávateľa a na záver rozhodnutie či výrobok vyrábať, alebo nakupovať.