Vytlačiť
1. Pozri: vyrábať.
2. Celková kvantita vyrobených tovarov a / alebo poskytnuté služby v určitom časovom úseku, vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch.
3. Výroba tovarov a / alebo ponúkanie služieb.
Poznámka: Väčšinou termín výroba (manufacturing) je používaný v špecifických prípadoch pre fyzické činnosti vytvárajúce výrobok.