Koncept úplne automatizovanej továrne, v ktorej sú všetky výrobné procesy integrované a riadené systémami PUP /CAD/, VRP /CAP/ a automatizovaným logistickým systémom.